من نمیدونم چرا با این توییتر ارتباط برقرار نمیکنم.حالا خوبه اینجا راه افتاده