دانشگاه ازم مدارک میخواد اخه چی بفرستم براشون؟ ضایعه خیلی:))