خواستم با زن داداش ها شهرزاد ببینیم نشد:(
اگه اونها جلوتر هستن باهاشون نبین، ادامه قسمتهایی که دیدی رو ببین، بهتره ‎- آیــــه!
خودشون کلا نمیدونن اصلا فیلم شهرزاد چیه داستانش:دی ‎- delaram