فردا بازم مهمونی بازی ها شروع میشه. بدون ابوهدی خیلی خوش نمی گذره ولی:(
الله اکبر! ‎· ابوهدی
:( ‎· delaram
میگذره میگذره :دی ‎· خانوم میم
بیام بدزدمتون بیارم خونه :دی ‎· آیــــه!