فردا بازم مهمونی بازی ها شروع میشه. بدون ابوهدی خیلی خوش نمی گذره ولی:(
الله اکبر! ‎- ابوهدی
:( ‎- delaram
میگذره میگذره :دی ‎- خانوم میم
بیام بدزدمتون بیارم خونه :دی ‎- آیــــه!