بعضی شوخی ها واقعا آزار دهنده س!
گاهی بی مبالاتی حتی ‎· روانشناس
گاهی برای ابراز اینکه خیلی صمیمی شدیم مثلا ‎· آمیرزو