بعضی شوخی ها واقعا آزار دهنده س!
گاهی بی مبالاتی حتی ‎- روانشناس
گاهی برای ابراز اینکه خیلی صمیمی شدیم مثلا ‎- آمیرزو