زهرا امشب خواب رو ازم گرفته. یه بار جیغ زد و توخواب گریه کرد. یه بار هم بیدار شد و اب خورد چند بار هم کابوس دید و هی من بیدارش کردم که اذیت نشه. الانم یه قهقه ی خوشکل تو خواب زد که نشستم دارم بهش می خندم:))
امشب از اون شبا بود که از خستگی غش کردن دخترا ‎· delaram