سینه مالامال شیر است ای دریغا مک زنی!
به به دودوزه عزیز ‎· Sima
درود بر سیمای عزیز. خیلی خوشحالم دوباره می بینمت ‎· دودوزه