سینه مالامال شیر است ای دریغا مک زنی!
به به دودوزه عزیز ‎- Sima
درود بر سیمای عزیز. خیلی خوشحالم دوباره می بینمت ‎- دودوزه