تبریک میگم. غرضی تایید صلاحیت شد :)
gharazi.png
:)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
the joke writes itself :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?