تبریک میگم. غرضی تایید صلاحیت شد :)
gharazi.png
:)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
the joke writes itself :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?