درود فرفریون نازنین :)
636727_6Ggn71cu.gif
(: به به - درود برهلاله عزیز ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
هلاله جان خوش اومدي :) ‎- mahta
به به خانم هلاله هزیز خیلی خوش امدید ‎- Arvand
درود مالک عزیز , مهتا جان و اروند گل ‎- Helaleh
سلاام هلاله جونم :*** ‎- پریســــا
درود بر شما ‎- Mamad
درود مرجان گیان ‎- Helaleh
سلاااااام پریسا جانم ‎- Helaleh
درود از من محمد عزیز ‎- Helaleh
به به! خوش اومدی هلاله جان :*** ‎- همصدا
همصدا جان از مهرت سپاسگذارم ، :**** ‎- Helaleh