گيرم نواي شادمانه سازت ، يا شكرخند لبهاي كوچكت را باور كردم ... !!! با بغض پنهان نگاهت چه كنم ؟؟؟ 
12642702_112758359108968_6837204227902622043_n.jpg