Avatar for mousaviam2
بلای جان جدید : سفره های یکبار مصرف !!! بابا نکنید این کار رو ... آخه این دیگه چیه ؟؟ بله همین سفره های یکبار مصرف گل منگلی رو می گم که حالا دیگه تو همه خانه ها پیدا می شه !!! ظرف های یکبار مصرف پلاستیکی ... این بلای جان محیط زیست ... کم بودن که حالا سفره های یکبار مصرف هم اضافه شدن ؟؟ حالا دیگه تقریبا هر جا میرم مهمونی چشمم به جمال این سفره ها روشن می شه ها و خانم خانه هم کلی با بح بح و چه چه از مزایای استفاده از این سفره ها برای بقیه تعریف می کنه !! اما این خانم محترم و امثال ایشان نمی دانند که وقتی هر روز چند متر پلاستیک غیر قابل بازیافت رو به طبیعت اضافه می کنند چه گناه بزرگی مرتکب شده اند !! جالب اینکه وقتی این چیزها رو براشون توضیح می دم نه تنها حرفام رو جدی نمی گیرن بلکه با چشم های گرد شده و حق به جانب از سختی کار خونه برام می گن !! آخه یعنی تمیز کردن سفره های معمولی این همه وقت میگیره ؟؟ این همه سخته ؟؟ اینجاست که باید بگیم : گل بود به سبزه نیز آراسته شد !!!
Comments disabled ·

2015-2018 Mokum.place