ای نیمه گمشده نامرد، حداقل لایک نمیزنی فیو بزن :دی
مرسی :دی ‎· آمیرزو
کسی favبزنه نمیتونیم ببینیم کی بوده؟ ‎· elahep8387
@elahep8387: منم واسه همین نوشتم و تا الان 3 تا پیدا شده :دی ‎· آمیرزو
;دي. ‎· amineh
منم نمیبینم کی برام فیو زده ‎· elahep8387
@elahep8387: مگه کسی هست ک ببینه ؟ ‎· آمیرزو