ای نیمه گمشده نامرد، حداقل لایک نمیزنی فیو بزن :دی
مرسی :دی ‎- آمیرزو
کسی favبزنه نمیتونیم ببینیم کی بوده؟ ‎- elahep8387
@elahep8387: منم واسه همین نوشتم و تا الان 3 تا پیدا شده :دی ‎- آمیرزو
;دي. ‎- amineh
منم نمیبینم کی برام فیو زده ‎- elahep8387
@elahep8387: مگه کسی هست ک ببینه ؟ ‎- آمیرزو