Avatar for aamirzo
می گویند با یک گل بهار نمی شود آنها لبخند تو را ندیده اند ... بین خودمان باشد کسی نمی داند بهار هر روز روی دیوار این اتاق در قاب عکس تو تحویل می شود ... #آزاده_پیرای
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place