این روانشناسا هم یه چیزیشون میشه ها
اختلال سرچ برا روانشناس پیش نیاد یهو زشت بشیم :دی ‎· آمیرزو
شما خوشگلی کلا...زشت نمی شی :)) ‎· روانشناس
@ravanshenas2016: فداااات )اسمایلی جناب خان) ‎· آمیرزو