اسم بام تهران رو آوردم و یادم به قیاس افتاد توی این سریاله و الان یادم افتاد اولین قیاس ابلیس بوده :دی
البته بگم ک یکم شدت داشته وتشدید داشته قیاسش خخخ ‎· آمیرزو
غیاث هست مثل اینکه:دی ‎· خانوم میم
غیاث ‎· farzaaneh
راضی ام بزنه همشون رو بکشه:دی ‎· farzaaneh
@saye: @farzaaneh مشکل از تلفظشونه :دی والا با ای نوناشون ‎· آمیرزو
قیاس کیه ‎· مستانه
@mastaneh: غیاث شخصیت اول یکی از این سریالاس به اسم پشت بام تهران که از شبکه یک پخش میشه من البته نگاه نمیکنم خیلی ‎· آمیرزو