اسم بام تهران رو آوردم و یادم به قیاس افتاد توی این سریاله و الان یادم افتاد اولین قیاس ابلیس بوده :دی
البته بگم ک یکم شدت داشته وتشدید داشته قیاسش خخخ ‎- آمیرزو
غیاث هست مثل اینکه:دی ‎- خانوم میم
غیاث ‎- farzaaneh
راضی ام بزنه همشون رو بکشه:دی ‎- farzaaneh
@saye: @farzaaneh مشکل از تلفظشونه :دی والا با ای نوناشون ‎- آمیرزو
قیاس کیه ‎- مستانه
@mastaneh: غیاث شخصیت اول یکی از این سریالاس به اسم پشت بام تهران که از شبکه یک پخش میشه من البته نگاه نمیکنم خیلی ‎- آمیرزو