User avatar

من بتونم استرس از زندگیم حذف کنم گام های بلندی رو میتونم بردارم ,, خیلی هم تلاش کردم ولی نشد

Comment

میشه مگه ؟

 ‎· حُسین آفلاین
Comment

من هم

 ‎· farzaaneh
Comment

@hossien: با تمرین میگن میشه , ما که تجربه نکردیم

 ‎· abbasvaezi
Comment

نمیشه ولی

 ‎· حُسین آفلاین
Comment

چی هست؟ :D

 ‎· FOTROS
Comment

@fotros: یه مریضی کوفتی ه

 ‎· abbasvaezi
Comment

نمیشه خ

 ‎· شمیم یاس
Comment

@abbasvaezi: یه ذرش لازمه. زیادیش خوب نیست. به کل که نباید حذفش کرد

 ‎· FOTROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10