ظهر از زودفود غذا سفارش دادیم، عصر داشتیم از دیجیکالا چیز میز سفارش می‌دانیم، بعدش توی دیوار آگهی جذب نیرو زدیم، شب هم با اسنپ ماشین گرفتیم به سمت خونه. ما چقد خارجیم :)
الان هم می‌خوام تو طاقچه کتاب بخونم دیگه :دی ‎· abouzarnouri