هفته پیش قرار بود بریم کوه، من خواب موندم :دی امشب خداییش زود بخوابم که خواب نمونم فردا :))
خیلی بدسابقه شدم :دی ‎· abouzarnouri