کلا کوه باید یجوری باشه که فقط بری بابا. بعد مثلا با تلکابین بیای پایین. اصلا از کوه پایین اومدن یه باگه رسما. زانوهام نابود شدن...