ابرشلوارپوش

شاعرانگی به سبک یک پزشک

Avatar for abreshalvarpoosh

#halfface بازی

Comment

سلام

 ‎· mousaviam2
12 more comments
Comment

جلف اونم این عکس؟؟؟ @abreshalvarpoosh

 ‎· mousaviam2
Avatar for abreshalvarpoosh

خب جمع که خودمونیه منم شلوارمو بکنم راحت باشم؟

Comment

راحت باشم

 ‎· ابرشلوارپوش
7 more comments
Comment

آره دیگه اصلا موقع کندن نبود عجله کردم

 ‎· ابرشلوارپوش
Avatar for abreshalvarpoosh

#sinceFFdied تو وبلاگم نوشتم

Comment

abreshalvarpoosh.wordpress.com

 ‎· ابرشلوارپوش
Avatar for abreshalvarpoosh

‏بالاترین سطح اراده شاید، تسلیم شدن باشد

Avatar for abreshalvarpoosh

من از فرفر شکست عشقی خوردم توقع نداشته باشین زود :))اعتماد کنم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10