خب جمع که خودمونیه منم شلوارمو بکنم راحت باشم؟
IMG_20160119_084212.jpg
راحت باشم ‎- ابرشلوارپوش
نخند معذب می شم :))سین به توان چهار ‎- ابرشلوارپوش
زیر شلواری بپوش:-))خوب یت نداره @abreshalvarpoosh ‎- جولیا پندلتون
حالا بعد شلوار درآوردن معذب میشی؟ =)) ‎- فضانورد در قهقرا
@saharsss7: دیگه فکر کردم پیژامه پارتیه:))) ‎- ابرشلوارپوش
@mousaviam2: خشک شه می پوشم مرجان ‎- ابرشلوارپوش
:-))پوشیدی؟ ‎- جولیا پندلتون
آره دیگه اصلا موقع کندن نبود عجله کردم ‎- ابرشلوارپوش