خب جمع که خودمونیه منم شلوارمو بکنم راحت باشم؟
IMG_20160119_084212.jpg
راحت باشم ‎· ابرشلوارپوش
نخند معذب می شم :))سین به توان چهار ‎· ابرشلوارپوش
زیر شلواری بپوش:-))خوب یت نداره @abreshalvarpoosh ‎· جولیا پندلتون
حالا بعد شلوار درآوردن معذب میشی؟ =)) ‎· فضانورد در قهقرا
@saharsss7: دیگه فکر کردم پیژامه پارتیه:))) ‎· ابرشلوارپوش
@mousaviam2: خشک شه می پوشم مرجان ‎· ابرشلوارپوش
:-))پوشیدی؟ ‎· جولیا پندلتون
آره دیگه اصلا موقع کندن نبود عجله کردم ‎· ابرشلوارپوش