امروز مارتین لوترکینگ دی هستش, مردم زدن بیرون, غذا و نوشیدنی میدن تو خیابونا و اینا