ساعت 8 کلاس دارم, الان هفت و ربعه و من تو کالجم, از اونجایی که جای پارک گیر نمیاد,مجبور شدم زود بزنم بیرون :/
دیگه چه خبر؟ ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
@gilasi: خبر سلامتی :دی ‎· Afarin