خسته شدم از بس با 17-18 ساله ها رفتم مدرسه :))
ببین من چی کشیدم تو که هنوز جوونتری ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
@gilasi: هاله بعضی وقتا دلم میخواد با مشت بزنم تو صورتشون :)))) ‎- Afarin
من قشنگ دلم میخواست بدرمشون :)) ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
@gilasi: @afarin08 :))) ‎- Mamad
خسته نباشی :)))) ‎- Dr.RoHo