خسته شدم از بس با 17-18 ساله ها رفتم مدرسه :))
ببین من چی کشیدم تو که هنوز جوونتری ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
@gilasi: هاله بعضی وقتا دلم میخواد با مشت بزنم تو صورتشون :)))) ‎· Afarin
من قشنگ دلم میخواست بدرمشون :)) ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
@gilasi: @afarin08 :))) ‎· Mamad
خسته نباشی :)))) ‎· Dr.RoHo