دو ساعت دیگه باید بره سرکار, نه غذا خورد نه خوابید نه استراحت کرد, باید زد این ماشین لعنتیو له کرد
آفی مگه نو نگرفتیش :| ‎· Mamad
@mirzaie: ماشین آقامون رو میگم :( ‎· Afarin
@afarin08: :| ‎· Mamad