بچه م اینقد خسته بود سر دو دقیقه خوابش برد, سرکار هم نرفت, فدا سرش
ازدواج کردی افرین ؟ مبارکه ‎· Dariche
به به مباركهههه ‎· sousan
سر کار هم میره؟ کودکان کار؟ :)) ‎· javadoo
@dariche: نه بابا ازدواجم کجا بود :)) ‎· Afarin
@sousan: نه ازدواج مزدواج نکردم ‎· Afarin
@javad: جواد :)))) کودکان فقط کودکان آمریکایی :)))) فک کردی ایرانه=)))) ‎· Afarin
کیو میگید حالا واقعا؟ ‎· پرگار
حیا کن برو خونتون :))) ‎· javadoo
@javad: عاشقتم :)))))))))))) ‎· Afarin