بچه م اینقد خسته بود سر دو دقیقه خوابش برد, سرکار هم نرفت, فدا سرش
ازدواج کردی افرین ؟ مبارکه ‎- Dariche
به به مباركهههه ‎- sousan
سر کار هم میره؟ کودکان کار؟ :)) ‎- javadoo
@dariche: نه بابا ازدواجم کجا بود :)) ‎- Afarin
@sousan: نه ازدواج مزدواج نکردم ‎- Afarin
@javad: جواد :)))) کودکان فقط کودکان آمریکایی :)))) فک کردی ایرانه=)))) ‎- Afarin
کیو میگید حالا واقعا؟ ‎- پرگار
حیا کن برو خونتون :))) ‎- javadoo
@javad: عاشقتم :)))))))))))) ‎- Afarin