آقا جلسه اول کلاس که رفتم , دیدم استاد رو عوض کردن, رفتم حرف زدم با استاد که جریان چیه و اینا, حالا امروز بم میگه که میخوای کلاستو عوض کنی هنوز وقت داری. عجب استاد خریه ها
خنگ بوده :)) ‎· بــــــــــاران!