توت سیاه میخورم
بلاک اند بای ‎· Makhmal
بخور بخور ‎· ♧♧♧
@makhmal: عه وا؟ :))) ‎· Afarin
@parastoooo: بوخور بوخور قورباغه دهن گشاد :)))))) ‎· Afarin
=)) ‎· ♧♧♧