توت سیاه میخورم
بلاک اند بای ‎- Makhmal
بخور بخور ‎- ♧♧♧
@makhmal: عه وا؟ :))) ‎- Afarin
@parastoooo: بوخور بوخور قورباغه دهن گشاد :)))))) ‎- Afarin
=)) ‎- ♧♧♧