امروز سرکلاس دیدم همه کارشون آفیسیه, چرا من جون میکنم پس؟؟ از خرحمالی کردن خسته شدم :(
کار آفیسی هم روزمرگی میاره، کلن کار بده ‎· Hamid6
با اون همه زبون که بلدی و اون همه استعداد واقعن جای سواله ‎· Mamad
@mirzaie: ممد من هیچ جا اقدام نکردم, نمیدونم چرا, به جورایی میترسم بعد میبینم یه سری منگل کار آسون دارن حرص میخورم ‎· Afarin
@hamid6: خیلی بده آقا خیلی ‎· Afarin
@afarin08: ترس الکی! مثلن قراره چی بشه ؟ نهایتش میگن نه! ‎· Mamad