این آقاهه داره حرف میزنه3-4 تا مدرک لیسانس و فوق دیپلم داره ولی داره چرت و پرت میگیرم خدایی :))
دو تا کلاس دارم مدرک فلان رو میگیرم, دکترای فلان میخوام بگیرم بعد هنوز کلاس پریکلکلس رو نگرفته, ریلی؟ ریلی؟ ‎· Afarin
پریکلکیولس :))))) سیریسلی؟ :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: همین دیگه, هو دید هی گت هیز فاکینگ اسوسیت اند بچلرز دن؟؟ گاد پیپل جاست لایین عه لات ‎· Afarin
آفی پیوستنتو به گروه فینگلیش نویس های این شکلی خوشامد میگم بای د وی :)))، بعدم این که مگه میشه، پری ریکوئیزیت کورس رو پاس نکنی چجوری بهت اسوسیت میدن؟ دماغش چند متر بود؟ :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
پریکلکولس بزنداشته هنوز؟؟؟؟ :)))) ‎· MaryaM
@saeedgreen: منم هی داشت حرف میزد هی میگفتم بله شما درست میفرمایید :)))) تازه گفت کلکولس 1 و 2 رو بگیره بش اسوسیت آف مث هم میدن :))))) ‎· Afarin
@mimbs: دقیقا مریم :)) شاید میخواست منو تحت تاثیر بزاره :)))))) ‎· Afarin
:)))) با کلکیولس یک و دو :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?