این آقاهه داره حرف میزنه3-4 تا مدرک لیسانس و فوق دیپلم داره ولی داره چرت و پرت میگیرم خدایی :))
دو تا کلاس دارم مدرک فلان رو میگیرم, دکترای فلان میخوام بگیرم بعد هنوز کلاس پریکلکلس رو نگرفته, ریلی؟ ریلی؟ ‎- Afarin
پریکلکیولس :))))) سیریسلی؟ :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: همین دیگه, هو دید هی گت هیز فاکینگ اسوسیت اند بچلرز دن؟؟ گاد پیپل جاست لایین عه لات ‎- Afarin
آفی پیوستنتو به گروه فینگلیش نویس های این شکلی خوشامد میگم بای د وی :)))، بعدم این که مگه میشه، پری ریکوئیزیت کورس رو پاس نکنی چجوری بهت اسوسیت میدن؟ دماغش چند متر بود؟ :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
پریکلکولس بزنداشته هنوز؟؟؟؟ :)))) ‎- MaryaM
@saeedgreen: منم هی داشت حرف میزد هی میگفتم بله شما درست میفرمایید :)))) تازه گفت کلکولس 1 و 2 رو بگیره بش اسوسیت آف مث هم میدن :))))) ‎- Afarin
@mimbs: دقیقا مریم :)) شاید میخواست منو تحت تاثیر بزاره :)))))) ‎- Afarin
:)))) با کلکیولس یک و دو :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?