درس خوندنم نمیاد :/
رقصت میاد ؟ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: خوابم میاد :)) ‎· Afarin
خب هیچی پس:))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™