عجیبه که اینجا مردم سردشون نمیشه بعد من بیگ اس پلیور پوشیدم :))
مردم اونجا بچه ی اهواز نیستن خب ‎· SaeedTheGiraffe ?
والا منم اینجا میلرزم با کلاه و شالگردن میرم مردم مث بهار لباس میپوشن :| ‎· sousan
@sousan: سوسن اینجا خداروشکر در حد شما سرد نیست :)) ‎· Afarin
ژنتیکی پوس‌کلفت شدن :))) ‎· شرجیــ نشین ™