راهمو 10 برابر میکنم که از توو ساختمونا برم سردم نشه :/ راه 2 دقیقه ای رو 15 دقیقه میرم :|