کاش میشد از کلاس میوزیکمون فیلم بگیرم ببینید چقد بهمون خوش میگذره