دو دلار پول نوشابه دادم, سر گردنه س :|
چه گرون! ‎· Mamad
@mirzaie: نه زیاد,گرونتر هم هست, فقط من عادت ندارم خرج کنم :)) ‎· Afarin
@afarin08: البته بستگی داره چه نوع نوشابه ای. کوکا و پپسی قوطی که همه جا یک قیمته ‎· Mamad
@mirzaie: نه فله ایه اینجا :))) اسمال میدیوم لارج کاپ, من مدیوم گرفتم ‎· Afarin