از این دخترا که شبیه پسران خوشم میاد
منم ‎· shompi
you two are lesbos then ‎· Kenny