از این دخترا که شبیه پسران خوشم میاد
منم ‎- shompi
you two are lesbos then ‎- Kenny