یه ماشینه توو مال هست شبیه ماشینمه، هر روز پیش هم پارک میکنیم، هنوز صاحبشو کشف نکردم :))