رفتیم دد پول دیدیم, عااااالی بود
:/ بلاک ‎· Myri∂m
@myriam: چرا؟؟ :)) خوشت نیومد یا ندیدی؟؟ ‎· Afarin
نیاوردن سینماهای خاک بر سر اینجا :(( روسی آوردن ‎· Myri∂m
دلم سینما خواستتت ‎· MaryaM
@myriam: اینقد خندیدیم, خیلی عالی بود, کاش زود بیارن واستون ‎· Afarin
@mimbs: برید حتما مریم, معرکه‌ بود ‎· Afarin