رفتیم دد پول دیدیم, عااااالی بود
:/ بلاک ‎- Myri∂m
@myriam: چرا؟؟ :)) خوشت نیومد یا ندیدی؟؟ ‎- Afarin
نیاوردن سینماهای خاک بر سر اینجا :(( روسی آوردن ‎- Myri∂m
دلم سینما خواستتت ‎- MaryaM
@myriam: اینقد خندیدیم, خیلی عالی بود, کاش زود بیارن واستون ‎- Afarin
@mimbs: برید حتما مریم, معرکه‌ بود ‎- Afarin