حالا کی میتونه صبر کنه تا فردا عصرررر, گفت برام 8 تا چیز خریده ه ه