امروز من کل روز رو کار میکنم, انصاف نیست والا
آخی ، بیا برات انرژی بفرستیم :** ‎- ardvisoor
@ardvisoor: مریم اینقدر شلوغه که فکر میکنم بلک فرایدی هست نه ولنتاین ‎- Afarin