خب کلید خونش موند توو اون یکی کیفم, باید بمونم پشت در تا بیاد خونه :)))))))
:)) اون اطراف کافه ای چیزی نیست ؟ بیرون مگه سرد نیست! ‎· Mamad
@mirzaie: میمونم توو ماشینم, کافه بری باس پول خرج کنی بعدشم کافی شاپ مثل ایران ندارن ‎· Afarin
@afarin08: استارباکس چی ؟ :| ‎· Mamad
@mirzaie: گرونه, خرم مگه برم 4-5 دلار واسه قهوه بدم :))))) گدا بازی در نمیارما, پول ندارم :)))) ‎· Afarin
۴-۵ دلار پول لاته ست. قهوه معمولی که ۲ دلار بیشتر نیست. تازه استارباکس که لازم نیست چیزی بخری همینطوری هم میتونی بشینی ‎· Assal
@mielmim: اونی که پیش خونمونه جاش خیلی کوچیکه ‎· Afarin