الانم بیاد میخواد سرم غر بزنه که چرا کلیدم یادم رفته :)) میزارم میرم اصلا :))