وقتی بهشون میگم میخوام برم کتابخونه درس بخونم بهشون بر میخوره, ولی هر نیم ساعت با یکی از فامیل پای تلفنن بعد از هر تلفن هم یه ساعت بحثه که چی گفت و چی شد :|
کلا هم فقط یه اتاق داریم ‎· Afarin