Avatar for afarin08
آقا واسه این امتحانه هیچ نخوندم بعد نت های پسر کناری رو قبل از امتحان ورق زدم خوندم, من شدم 90 اون شد 70 :|
Comment
:| ‎· Myri∂m
Comment
بچ. اسمایلی اون پسره ‎· Myri∂m
Comment
@myriam: به خدا قیافش هم همین حسو بهم داد که بهم فش داره میده :)) ‎· Afarin
Comment
حست درسته :)) ‎· Myri∂m
Comment
افرین به پسر کناری ‎· خانوم میم
Comment
@myriam: ایتس آلرایت, اگه من بودم توو روش بش فش میدادم, باز خوب اون توو روم چیزی نگفت :)) ‎· Afarin
Comment
@saye: :)) ‎· Afarin
Comment
@saeedgreen: ریلی؟؟ :)) ‎· Afarin
Comment
چرا که نه، نود از صد شدی دیگه بیشتر ازین چی؟ :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
@saeedgreen: من 100 میخواستمممم :))))) ‎· Afarin
Comment
به خودت شیرینی نده پس :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place