آقا دیروز ظرف شستم بعد لاکام خراب شدن, صب هزار بار گفتم قبل از بیرون رفتن پاکشون کنم, یادم رفت :|
لاکم سیاهه نصفه نیمه س :| ‎· Afarin
خب اولین داروخونه یه لاک پاککن بگیر :/ ‎· پَــرسان
@parsun: شش ساعت دیگه ایشالا :)) ‎· Afarin