دلم میخواد یه ماساژ درست و حسابی برم, فقط نمیدونم کجا
چاینیزا معمولن کارشون بد نیست. قیمتاشون هم که طبیعتن از بقیه به‌تره. ‎· ImanAva