دوس پسرم تصادف کرد، ماشینش له شد :|
ای بابا! خودش که چیزیش نشده؟ ‎- پریســــا
اوه ‎- MaryJuana Bigharar
خودش سلامت باشه ‎- ElnazGh
@saeedgreen @elnaz_gh @maryjuana @parisa خودش زنده ست ولی ترس ورش داشته :| ‎- Afarin
بهش بگو فدای یور هد، یا حتی لت ایت بی عه سکریفایس فور یور هد، ایت واز قضابلا :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
آخ باز خدا روشکر که خودش سلامته ‎- ardvisoor
تا باشه ضرر مالی باشه خدا رو شکر خودش چیزیش نشده ‎- hadi
مبارکه به دوس پسر جدید خدارو شکر البته شوخی کردما ‎- samantam
خدا رو شکر خودش سلامته :) ‎- Mamad