دوس پسرم تصادف کرد، ماشینش له شد :|
ای بابا! خودش که چیزیش نشده؟ ‎· پریســــا
اوه ‎· MaryJuana Bigharar
خودش سلامت باشه ‎· ElnazGh
:| ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen @elnaz_gh @maryjuana @parisa خودش زنده ست ولی ترس ورش داشته :| ‎· Afarin
بهش بگو فدای یور هد، یا حتی لت ایت بی عه سکریفایس فور یور هد، ایت واز قضابلا :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
آخ باز خدا روشکر که خودش سلامته ‎· ardvisoor
تا باشه ضرر مالی باشه خدا رو شکر خودش چیزیش نشده ‎· hadi
مبارکه به دوس پسر جدید خدارو شکر البته شوخی کردما ‎· samantam
خدا رو شکر خودش سلامته :) ‎· Mamad