روزای سختیه
هرچی بگم حرف خالیه، ولی بهتر میشه :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
اوهوم :/ ‎· Myri∂m