روزای سختیه
هرچی بگم حرف خالیه، ولی بهتر میشه :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
اوهوم :/ ‎- Myri∂m