چرا باید از یه مرد 50 ساله خوشم بیاد؟؟ اثرات پیریه فک کنم :|
O.o ‎· Myri∂m
@myriam: کشش در حد تیم ملی, و البته متقابل بود ‎· Afarin
برو تو اندرونی ‎· Myri∂m
@myriam: برام جالب بود فقط, مطمئنا هیچ غیلطی نمیکنم, یه پسر 12 ساله داره :دی ‎· Afarin
الان تبریک بگیم یا چی ؟ :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
Oh holy crap ‎· Sing For Absolution
چون مردای سن بالا در کل جذاب ترن ‎· Aliusha
@arash: نه بابا خبری نیست ‎· Afarin
@singforabsolution: دقیقا هولی کرپ :)) ‎· Afarin
@aliusha: دفه اولم بود :)) ‎· Afarin