چرا باید از یه مرد 50 ساله خوشم بیاد؟؟ اثرات پیریه فک کنم :|
O.o ‎- Myri∂m
@myriam: کشش در حد تیم ملی, و البته متقابل بود ‎- Afarin
برو تو اندرونی ‎- Myri∂m
@myriam: برام جالب بود فقط, مطمئنا هیچ غیلطی نمیکنم, یه پسر 12 ساله داره :دی ‎- Afarin
الان تبریک بگیم یا چی ؟ :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
Oh holy crap ‎- Sing For Absolution
چون مردای سن بالا در کل جذاب ترن ‎- Aliusha
@arash: نه بابا خبری نیست ‎- Afarin
@singforabsolution: دقیقا هولی کرپ :)) ‎- Afarin
@aliusha: دفه اولم بود :)) ‎- Afarin