امروز تولدشه, من نمیدونم چی کار کنم, حالا خوبه که گفت کادو چی میخواد :دی
حق انتخاب بهش نده ‎· Ehsan Sh
@ehsan957: چی میشه مثلا؟؟؟ ‎· Afarin
@afarin08: خودت محدود میشی ‎· Ehsan Sh
@ehsan957:اتفاقا فکر میکنم بهتره, تا اینکه خودم بخوام تصمیم بگیرم چی بخرم, وقتشو هم ندارم, حداقل اینجوری چیزی میخرم که میدونم استفاده میکنه و دوست داره. ‎· Afarin